PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

 1. Utama
 2. Sokongan Klinikal

Farmasi

PENGENALAN

Perkhidmatan Farmasi dibahagiakan kepada 2 bahagian secara am nya, iaitu Perkhidmatan Farmasi Am dan Perkhidmatan Farmasi Klinikal.

PERKHIDMATAN FARMASI AM:

 • Unit Farmasi Klinik Pakar
 • Unit Farmasi Logistik

PERKHIDMATAN FARMASI KLINIKAL

 • Unit Pengeluaran dan Pra-bungkus
 • Unit Maklumat Ubat
 • Unit Farmasi Pesakit Dalam
 • Unit Farmasi Wad
 • Unit Medication Therapy Adhere Clinic (MTAC)

SKOP PERKHIDMATAN

Secara keseluruhan, skop perkhidmatan Unit Farmasi & Bekalan Hospital Labuan meliputi:

 • Perolehan, Penyimpanan dan Pembekalan:- ubat-ubatan, bukan ubat, bahan uji makmal dan gas perubatan di Hospital Labuan
 • Pembekalan dan Penyediaan:- ubat-ubatan campuran losyen, salap, krim mengikut tatacara tertentu dan amalan pengilangan yang baik (Good Manufacturing Practice (GMP))
 • Memberi Perkhidmatan:- mendispens ubat-ubatan kepada pesakit luar dan pesakit dicaj
 • Membekal ubat-ubatan kepada semua wad dan unit
 • Mengadakan perkhidmatan farmasi wad
 • Memberikan perkhidmatan khidmat nasihat ubat-ubatan dan maklumat ubat-ubatan
 • Memberikan perkhidmatan Farmakokinektik Klinikal (Therapeutic Drug Monitoring, (TDM))
 • Memberikan perkhidmatan kaunseling dan memberi perkhidmatan rawatan terapi gantian methadone (RYGM)
 • Memberikan perkhidmatan Medication Theraphy Adhere Clinic (MTAC) diabetes & warfarin
 • Terlibat dalam pameran-pameran dan memberi ceramah kepada pesakit secara kumpulan

MTAC WARFARIN

Tujuan MTAC Warfarin adalah untuk memantau INR pesakit, memberi kaunseling tentang ubat warfarin dan cara makan kerana warfarin mempunyai banyak interaksi dengan ubat lain dan makanan.

Tel: 087- 596888 ext. 891 (ISNIN dan RABU:- 2:00pm - 5:00pm)

MTAC DIABETES

Tujuan MTAC Diabetes adalah untuk memantau paras gula darah (glukosa) pesakit serta memberi kaunseling tentang ubat, cara makan dan meningkatkan kefahaman pesakit tentang penyakitnya.

Tel: 087- 596888 ext. 890 (RABU:- 8:30pm - 12:00pm)

SESI KAUNSELING UNTUK PESAKIT

Kaunseling diberikan secara individu atau berkumpulan. Tujuan sesi kaunseling dijalankan adalah untuk menambahkan kefahaman pesakit tentang ubat dan penyakit sendiri, serta membantu pesakit mengetahui cara menggunakan alat ubat.

Tel: 087- 596888

PERKHIDMATAN MAKLUMAT UBAT DAN RACUN

 • Pertanyaan Tentang Ubat-ubatan
 • Permohonan Kad Alahan Ubat
 • Pelaporan Kesan Advers/ Kesan Sampingan Ubat

Tel: 087- 596877 atau 087-596888, samb.4185

PERKHIDMATAN FARMASI TAMBAHAN

SPUB

Sistem pembekalan ubat ulangan oleh farmasi melalui kaedah rujukan yang seragam. Pesakit boleh mendapatkan ubat susulan di mana-mana farmasi hospital atau klinik KKM yang berdekatan.

TELEFON DAN AMBIL

Pesakit yang berdaftar dengan perkhidmatan ini boleh menelefon farmasi untuk menyediakan ubat mereka sebelum datang ke hospital untuk menjimatkan masa menunggu bekalan ubat.

UBAT MELALUI POS (UMP)

Perkhidmatan pembekalan ubat susulan melalui perkhidmatan PosLaju ke lokasi pilihan pesakit di seluruh Malaysia (*mengikut terma dan syarat)

SISTEM KAD TEMUJANJI

Pesakit yang berdaftar dengan sistem ini akan dibekalkan dengan sekeping kad temujanji sebagai rujukan tarikh mengambil ubat. Bekalan ubat-ubatan pesakit akan disediakan sebelum tarikh kedatangan pesakit seperti yang ditetapkan.

*Maklumat lanjut atau pendaftaran di atas, sila rujukan kepada anggota farmasi di kuanter Klinik Pakar Farmasi atau hubungi talian (087-596877)

Patologi Dan Perubatan Transfusi

Pengenalan

Jabatan Patologi dan Perubatan Transfusi merupakan unit yang menawarkan Perkhidmatan Diagnostik dan Sokongan Klinikal di Hospital Labuan. Jabatan ini memainkan peranan yang penting dalam membantu perawatan pesakit dan kesihatan awam melalui perkhidmatan diagnostik dan perubatan transfusi.

Jabatan ini menitikberatkan perkhidmatan yang efektif, cepat, tepat dan berkualiti. Perkhidmatan yang diberikan bukan sahaja tertumpu di Hospital Labuan tetapi merangkumi Makmal Klinik Kesihatan Labuan. Lokasi Jabatan Patologi dan Perubatan Transfusi adalah bertempat di bangunan utama Hospital Labuan, Tingkat 1 bersebelahan dengan wad kelas pertama.

Objektif

 • Menyediakan perkhidmatan Patologi yang efektif, cepat, tepat dan berkualiti kepada pesakit
 • Menggalakkan penderma darah secara sukarela dalam kalangan masyarakat
 • Memastikan bekalan darah mencukupi untuk kegunaan pesakit
 • Membekalkan darah dan komponen darah yang berkualiti dengan berkesan dan selamat kepada pesakit

Skop Perkhidmatan

Perkhidmatan Patologi dan Perubatan Transfusi dilaksanakan secara profesional, berinovasi, berkualiti dengan mengutamakan pelanggan melalui:

a. Kaunter Utama (Pre-analitikal)-penerimaan permintaan sampel.
b. Makmal Diagnostik
 • Makmal Patologi Kimia
 • Makmal Hematologi
 • Makmal Mikrobiologi
 • Makmal Molekular
 • Makmal Tabung Darah
c. Perkhidmatan Perubatan Transfusi
 • Pusat Kutipan Darah
 • Pusat Saringan 'Transfusion Transmitted Infection' Penderma darah (Sifilis)
 • Pemprosesan dan Pembekalan Darah Serta Kompenan Darah
Keputusan akan disediakan dalam masa yang ditetapkan (ujian yang terpilih):
Full Blood Count 45 minit
Full Blood Picture 5 hari
Renal Profile 45 minit
Random Blood Sugar 45 minit
Serum Bilirubin 45 minit
Urine FEME 60 minit
Urine Pregnancy Test45 minit
Culture and Sensitivity 3-7 hari
Ujian Keserasian Darah (Segera) 45 minit
Proses Penderma Darah (keseluruhan) 45 minit
WAKTU OPERASI
ISNIN-JUMAAT [8:00am - 5:00pm] SELEPAS WAKTU OPERASI RASMI DAN PELEPASAN AM
a. Pengurusan a. Ujian On-Call Patalogi Kimia
b. Kuanter Utama b. Ujian On-Call Hematologi
c. Patologi Kimia c. Ujian On-call Tabung Darah
d. Hemotologi d. Ujian Mikrobiologi
e.Mikrobiologi
f.Tabung Darah

Radiologi

Pengenalan

Jabatan Radiologi merupakan salah satu perkhidmatan sokongan klinikal utama dan sangat penting dalam pengurusan rawatan pesakit di hospital. Ini selari dengan objektif penubuhannya untuk mewujudkan perkhidmatan yang bermutu mengikut piawaian yang ditetapkan dengan cekap dan selamat disamping memastikan perlindungan radiasi yang maksimum.

Wargakerja jabatan ini akan sentiasa berusaha keras bagi mewujudkan suasana kerja yang selamat, sentiasa bekerjasama dan selesa. Juga kebajikan pesakit dan anggota sentiasa diutamakan.

Jabatan ini terdiri dari Pakar Radiologi, Pegawai Perubatan , Juru X- Ray , Jururawat yang bertauliah, Pembantu Perawatan Kesihatan dan Pembantu Tadbir.

Objektif

 1. Menyediakan perkhidmatan sokongan yang berkualiti secara menyeluruh tanpa mengira masa.
 2. Memberi perlindungan sinaran yang maksima kepada pelanggan dan kakitangan.
 3. Mewujudkan suasana kerja yang selamat dan selesa.
 4. Kebajikan pelanggan dan kakitangan sentiasa diutamakan.

Misi

Sentiasa berusaha mengutamakan mutu perkhidmatan yang berkualiti dan selamat kepada pesakit, pelanggan luar dan dalam sejajar dengan kehendak pelanggan, di samping keprihatinan dan pengutamaan terhadap aspek – aspek perlindungan radiasi.

Visi

Menjadi unit kecemerlangan yang berintegriti tinggi, inovatif, berdaya saing dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi serta komprehensif melalui anggota yang professional, prihatin dan bertanggungjawab.

Skop Perkhidmatan

Jabatan Radiologi menyediakan perkhidmatan seperti berikut :

 1. Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
  1. Radiografi Am
  2. Perkhidmatan X-ray mudah gerak
  3. Tomografi berkomputer @ CT Scan
  4. Ultrasound
  5. Perkhidmatan Radiologi Intervensi :
    Prosedur intervensi non-vascular
   1. Biopsy
   2. FNAC
   3. Drainage
   4. Nephrostomy
  6. Mobile C-Arm Image Intensifier di Dewan Bedah
 2. Menyediakan perkhidmatan radiologi diagnostik dan intervensi untuk pesakit pediatrik, dewasa dan geriatrik.
 3. Perkhidmatan mudah gerak disediakan untuk pesakit yang kritikal dan tidak boleh bergerak.
 4. Perkhidmatan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dilakukan di HQE, KK Sabah satu kali sebulan.
 5. Perkhidmatan radiologi kecemasan selepas waktu pejabat, cuti mingguan dan cuti umum serta disediakan 24 jam sehari

Waktu Operasi


Perkhidmatan Radiologi disediakan pada hari dan waktu seperti berikut:

 • Waktu pejabat : Isnin - Jumaat
  • 8:00am - 5:00pm
 • Perkhidmatan Radiologi Kecemasan
  • 24 jam (waktu luar pejabat)

Dietetik & Sajian

PENGENALAN

Unit Dietetik dan Sajian merupakan salah satu unit sokongan klinikal hospital yang mengendalikan Perkhidmatan Dietetik Klinikal dan Perkhidmatan Penyediaan Makanan untuk pesakit di Hospital Labuan. Lokasi unit terletak bersebelahan dengan Unit Linen dan Stor Perubatan. Ia dianggotai oleh Pegawai Dietetik, Pegawai Penyediaan Makanan, Penolong Pegawai Makanan dan Pembantu Penyediaan Makanan dalam operasi seharian.

MISI

Unit Dietetik dan Sajian akan berusaha untuk memberi:

 • Perkhidmatan Dietetik Klinikal
  • Membantu rawatan perubatan melalui perkhidmatan dietetik klinikal dan promosi kesihatan berdasarkan amalan 'evidence-based' di samping menyumbangkan kepakaran dalam bidang berkenaan.
  • Menyumbang kepada kajian dan penyelidikan dalam bidang pemakanan dan dietetik
 • Perkhidmatan Penyediaan Makanan
  • Merancang penyediaan makanan dengan memamatuhi keperluan nutrien, tatacara proses katering, prinsip kebersihan dan keselamatan makanan, bersesuaian dengan teknologi semasa serta berkualiti.
  • Melaksanakan sistem pengurusan dengan sempurna berdasarkan polisi-polisi, pekeliling-pekeliling dan arahan yang ditetapkan.

OBJEKTIF UMUM

Untuk memastikan perkhidmatan dietetik klinikal dan perrkhidmatan penyediaan makanan dilaksanakan dengan baik, berkualiti dan mengutamakan pelanggan untuk membantu dalam proses perawatan pesakit.

OBJEKTIF KHUSUS

 • Memberi perkhidmatan dietetik klinikal dan memberikan perkhidmatan kaunseling pemakanan kepada pesakit yang dirujuk oleh doktor menggunakan model nutrition care process.
 • Menyediakan makanan yang bersesuaian untuk membantu proses rawatan pesakit yang memerlukan modifikasi nutrien.
 • Menyediakan makanan berdasarkan kepada piagam pelanggan dan kewangan yang mencukupi.
 • Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan yang teliti dalam proses pemyimpanan dan penyediaan makanan.
 • Melaksanakan sistem pengurusan yang sistematik berdasarkan polisi dan arahan yang telah ditetapkan di samping penggunaan secara maksima Manual Diet Hospital yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

FUNGSI

PERKHIDMATAN DIETETIK KLINIKAL

 • Perkhidmatan Dietetik Pesakit Dalam Wad:
  • Perkhidmatan dietetik diberikan sama ada secara kaunseling atau pemakanan enteral oleh pegawai dietetik bagi kes-kes yang dirujuk oleh pegawai perubatan sahaja.
   • [Hari: ISNIN - JUMAAT (kecuali Sabtu, Ahad dan Kelepasan Am)]
   • [Masa: 8:00am - 5:00pm]
  • Preskripsi produk formula enteral atau formula bayi untuk pesakit dalam wad sahaja.
   • Produk formula enteral atau formula bayi diberikan kepada kes-kes pesakit dalam wad yang memerlukan sokongan pemakanan sama ada sebagai minuman supplemen atau melalui tiub.
 • Perkhidmatan Dietetik Pesakit Luar
  • Perkhidmatan dietetik pesakit luar dilihat secara individu atau berkumpulan bagi kes-kes yang yang dirujuk oleh pegawai perubatan dari semua klinik pakar dan klinik kesihatan melalui temujanji.
   • [Hari: SELASA, RABU dan KHAMIS]
   • [Masa: 8:00am - 12:30pm]
 • Memberi Ceramah Pemakanan Kepada Kakitangan Hospital atau Jemputan Luar.
 • Perkhidmatan Penyediaan Makanan
  • Perkhidmatan makanan adalah meliputi perkhidmatan seperti berikut:
   • Membekalkan diet normal dan teraputik sebanyak empat hidangan makanan sehari kepada pesakit di wad iaitu Sarapan Pagi, Makanan Tengahari, Minum Petang dan Makan Malam.
   • Membekalkan makanan kepada pesakit yang menjalani rawatan dialisis di Unit Hemodialisis dan rawatan harian.
   • Membekalkan makanan kepada anggota hospital yang berkelayakan berdasarkan Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia
    • Pegawai Perubatan Bertugas Terus Menerus (Atas Panggilan)
    • Pegawai Perubatan Bertugas di Dewan Bedah
    • Paramedik Bertugas di Dewan Bedah
   • Membekalkan produk formula enteral dan formula bayi ke wad mengikut Preskripsi pegawai dietetik.

Fisioterapi

PENGENALAN

Unit Fisioterapi Hospital Labuan merupakan salah satu unit di bawah perkhidmatan sokongan klinikal. Ia menawarkan perkhidmatan fisioterapi kepada pesakit bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup, memaksimumkan tahap pergerakan dan kekuatan melalui pelbagai jenis rawatan, modaliti termasuk khidmat nasihat dan pendidikan kesihatan. Peranananya merangkumi pencegahan, penjagaan dan pemulihan pesakit di peringkat akut dan kronik.

Perkhidmatan rawatan yang disediakan adalah meliputi terapi fizikal, terapi manual, terapi mekinikal dan terapi elektrikal. Sasaran perkhidmatan adalah merangkumi pesakit-pesakit yang dirujukan, atlit-atlit W.P. Labuan, kanak-kanak kurang upaya dan warga tua.

Ke arah memenuhi permintaan pesakit yang semakin meningkat tahun ke tahun, unit fisioterapi Hospital Labuan sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang cekap, berkesan, berkualiti dan mesra pelanggan disamping berusaha menyediakan kemudahan dan juga sumber manusia yang mencukupi.

Pada tahun 2015, Unit Fisioterapi Hospital Labuan telah dikendalikan oleh seorg Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi (U41), lima orang Jurupulih Perubatan Fisioterapi iaitu; seorang Jurupulih Perubatan fisioterapi (U32), empat orang Jurupulih Perubatan Fisioterapi (U29), dan dibantu oleh dua Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK) Gred U11.

SKOP PERKHIDMATAN

1. Menyediakan perkhidmatan Fisioterapi yang komprehensif dan holistik kepada pesakit dalam dan pesakit luar di Unit Fisioterapi dengan penggunaan pelbagai modaliti perawatan berlandaskan Piawai Amalan Fisioterapi

Chest Physiotherapy

 • Breathing Exercise
 • Conservative Chest Physiotherapy
 • Active Cycle Breathing Technique
 • Suction

Exercise Therapy

 • Active Excercise
 • Passive Movement
 • Resisted Exercise
 • Mc Kenzie
 • Bobath Technique
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 • Passive Stretching

Mobilization

 • Joint Mobilization
 • Spinal Mobilization
 • Maitland Mobilization

Electrotherpy

 • Short Wave Diathermy
 • Infra Red Ray (IRR)
 • Microwave Diathermy (MW)
 • Hot Pack
 • Wax Bath
 • Ultra Sound
 • Interferential Current
 • Lumbar/ Cervical Tranction
 • Cryotherapy

Patient Education

Home Exercise Program

2. Pengajaran Klinikal dan Pembelajaran Berterusan (CPD) untuk anggota (Fisioterapi dan Pembantu Perawatan Kesihatan) diadakan pada setiap bulan yang merangkumi sesi teori dan prektikal.

3. Perkhidmatan Fisioterapi disediakan pada hari dan waktu seperti berikut:

 • Waktu Operasi rasmi dari Isnin - Jumaat
  • 8:00am - 5:00pm
 • Sabtu/Ahad/ Hari Kelepasan Am
  • "On-call"- dijalankan di wad-wad khas seperti ICU/ CCU/ SCN dengan rujukan bagi rawatan insentif chest physio

Hemodalisis

Pengenalan


Unit Hemodialysis Hospital Labuan telah mula beroperasi pada bulan Januari tahun 1996 di Hospital Lama Jalan Tg Taras (JKWPL sekarang). Pada mulanya unit ini dikendalikan oleh 2 orang kakitangan dengan 2 unit mesin hemodialisis dan merawat 4 orang pesakit sahaja.

Pada tahun 2022 genaplah 26 tahun perkhidmatan Hemodialysis di Hospital WP Labuan dan setakat ini ia dikendalikan oleh 21 orang kakitangan(PPP,SN, PPK dan PRA) dengan 28 mesin hemodialysis di bangunan utama, 2 unit di ICU,masing-masing satu unit di setiap wad bagi kes-kes rawatan kritikal.(Wad Lelaki,Wad perempuan,Wad Kanak-kanak,Wad Kelas Satu).

Unit Hemodialysis sekarang beroperasi di bangunan sendiri terletak bersebelahan stor perubatan Hospital Nukleus Labuan.

Visi

Mewujudkan sistem rawatan Hemodialisis yang lebih berkualiti, cekap dan efisyen kepada penduduk di Wilayah Persekutuan Labuan sejajar dengan pekembangan teknologi perubatan yang moden dan terkini.

Misi

Memberi perkhidmatan rawatan Hemodialisis yang berkualiti,cekap dan efisyen menerusi penggunaan teknologi moden dengan perkembangan perubatan melalui kepakaran tenaga profesional. Mewujudkan satu suasana yang harmoni diantara kakitangan dan pesakit kegagalan ginjal.

Setiap pesakit kegagalan ginjal yang menjalani rawatan dialysis disini akan mendapat kualiti hidup yang sempurna seperti insan lain yang sihat serta mengelakkan komplikasi penyakit lain

Objektif

 • Memberi dan menyediakan rawatan Hemodialysis kepada pesakit-pesakit Kegagalan Buah Pinggang samada kes-kes baru atau rujukan.
 • Memberi rawatan Hemodilaysis serta melakukan Pre Renal Transplant preparations sebagai langkah awal untuk persediaan pembedahan pemindahan buah pinggang yang dilakukan di Hospital Kuala Lumpur.
 • Menyediakan perkhidmatan rawatan Buah Pinggang kepada pesakit-pesakit di sekitar unit satelit hemodialysis mengikut syarat-syarat yang ditentukan.
 • Memberi perkhidmatan rawatan Acute Dialysis kepada kes-kes kecemasan yang memerlukan.

Skop Perkhidmatan

 • Memberikan perkhidmatan rawatan hemodialysis kronik kepada pesakit ESRF ( Kegagalan Buah Pinggang akhir ) yang berada di Pulau ini dan pesakit-pesakit yang berada dikawasan berdekatan( Pedalaman Bawah Sabah).
 • Menjalankan rawatan dialysis akut/emergency di wad-wad dan ICU
 • Klinik ulangan bagi pesakit-pesakit yang menjalani rawatan dialysis dan rawatan susulan dilaksanakan oleh pakar lawatan nefrologi dan oleh pegawai perubatan hospital Labuan.
 • Menjalankan penyiasatan awal bagi penderma buah pinggang kepada pesakit yang layak.

Waktu Operasi

Isnin-Sabtu – 7.00 pagi hingga 9.00 malam

Ahad – TUTUP (proses pembersihan dan sanitasi)

Kawalan Infeksi

Pengenalan


Unit Kawalan Infeksi Hospital Labuan merupakan satu jawatankuasa yang ditubuhkan untuk mencegah dan memantau berlakunya Nosokomial Infeksi kepada staf, pesakit dan pelawat di Hospital Labuan selaras dengan Policies & Procedures on Infection Prevention and Control MOH, 3rd edition 2018 printed 2019.

Unit Kawalan Infeksi telah mula diiktiraf di hospital ini pada tahun 2001 semasa perkhidmatan hospital hendak mendapat status akreditasi. Sebelum itu, tugas dan pemantauan dijalankan oleh Jururawat sebagai tugas sampingan. Pada tahun 2004, bermula dengan menempatkan seorang Jururawat secara sepenuh masa dan pada tahun 2007, hospital telah menghantar seorang Jururawat untuk mengikuti kursus Post Basic Kawalan Infeksi untuk pertama kali di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kini, Unit Kawalan Infeksi Hospital Labuan bernaung di bawah Pengarah Hospital Labuan (Pengerusi) dan diketuai oleh Pakar Perubatan Am Infection Control Doctor) diikuti Penyelia Jururawat U41 (Infection Control Matron), Ketua Jururawat U32 (Infection Control Sister) dan dibantu oleh seorang Jururawat Terlatih U32 (TBK) / U29 (Infection Control Nurse). Infection Control Link Nurse dan Link Personnel telah dilantik di setiap wad / unit. Penglibatan dari semua jabatan adalah bagi memantapkan lagi amalan dan aktiviti Kawalan Infeksi di Hospital Labuan.

Visi


Menjadi pusat Penjagaan Kesihatan yang berkualiti tanpa infeksi.

Misi


Unit Kawalan Infeksi komited dalam mencapai kecemerlangan dalam pencegahan dan kawalan infeksi melalui kepimpinan, kerja berpasukan, komunikasi berkesan dan pendidikan berterusan untuk perawatan optimum.

Objektif


 1. Melaksanakan sistem Survelan Kawalan Infeksi yang efektif dan efisien sepanjang masa dalam mengawal kadar Alert Organism & Healthcare Associated Infection (HCAI) di Hospital Labuan.

 1. Pelaksanaan Standard Precautions & Transmission Based Precautions di kalangan staf Hospital Labuan untuk mengelakkan transmisi infeksi demi penjagaan pesakit yang selamat dan bebas dari infeksi.

 2. Melaksanakan Audit Hand Hygiene Compliance yang perlu dicapai melebihi standard KKM iaitu 75% dan hospital 90% oleh staf Hospital Labuan.

 3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesedaran staf tentang kepentingan kawalan infeksi melalui pembelajaran secara berterusan.

Peranan Unit Kawalan Infeksi Hospital Labuan :-


 1. Membentuk Polisi dan Carta Alir
  • Kawalan jangkitan
  • Persediaan menangani pandemik
  • Wad Isolasi
 2. Memantau dan memastikan :-
  • Pematuhan amalan 9 element Standard Precautions dan 4 element Transmission Based Precautions
  • Kejadian kes Nosokomial Infeksi melalui Lab based, ward based dan targeted organism.
 3. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti survelan kawalan infeksi di hospita;

 4. Pembelajaran berterusan
  • CME/CNE
  • Kursus Kawalan Infeksi
 5. Outbreak Management

 6. Environmental sampling
  • In use equipment sampling
  • Air sampling test
 7. Sebagai rujukan berkaitan kawalan infeksi

 8. Pengurusan data kawalan infeksi

 9. Research and Quality Improvement Activities

Kerja Sosial Perubatan

LATAR BELAKANG

Unit Kerja Sosial Perubatan (UKSP) memberikan bantuan kepada pesakit khususnya dari aspek mengatasi masalah psikososial dan sosio-ekonomi agar mereka mendapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan boleh berdikari sesuai dengan batas keupayaan yang diakibatkan oleh penyakitnya atau masalah dihadapi.


VISI

Memberi khidmat psikososial yang cemerlang melalui bantuan praktik dan terapi sokongan.

MISI

Memastikan keperluan psikolososial pesakit, keluarga dan komuniti dipenuhi bagi mencapai kesihatan yang lebih baik.

OBJEKTIF

 • Memberi perkhidmatan psikososial kepada pesakit semasa proses pencegahan, rawatan dan pemulihan
 • Membantu memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi produktif, berdikari dan dapat kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka
 • Meningkatkan keyakinan diri ke arah memperkasakan pesakit melalui khidmat terapi sokongan

PIAGAM PELANGGAN

 • Setiap pelanggan akan mendapat perkhidmatan tanpa mengira kaum, agama, umur, jantina dan taraf sosioekonomi
 • Segala maklumat pelanggan yang diperolehi akan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu mengikut keperluan.
 • Segala pengurusan permohonan bantuan praktik dan terapi sokongan adalah tertakluk kepada syarat dan peraturan agensi yang berkaitan, sumber sedia ada dan kelayakan.

JENIS PERKHIDMATAN DI UNIT KERJA SOSIAL PERUBATAN

BANTUAN PRAKTIK

 • Bantuan Peralatan Rehabilitasi
 • Bantuan Peralatan Pembedahan
 • Bantuan Peralatan Perubatan
 • Bantuan Ubat-Ubatan
 • Bantuan Am (Lampin,Susu,Wang Saku)
 • Bantuan Tambang Mendapatkan Rawatan
 • Penempatan Institusi
 • Mengesan Waris

BANTUAN TERAPI SOKONGAN

 • Khidmat Perundingan
 • Sokongan Emosi
 • Intervensi Krisis
 • HUBUNGI KAMI

  ALAMAT
  • Unit Kerja Sosial Perubatan
  • Labuan Hospital
  • Peti Surat 81006
  • 87000 WP. Labuan
  • No. Tel: 087-596888[ext-(878)]
  • Faks: 087-423928
  WAKTU OPERASI
  • Isnin-Khamis
   • 8:00am - 1:00pm
   • 2:00pm - 5:00pm
  • Jumaat
   • 8:00am - 11:30pm
   • 2:00pm - 5:00pm
  • Sabtu/Ahad/Cuti Umum
   • Tutup

  Kejururawatan

  PENGENALAN

  Unit Kejururawatan terletak di Klinik Pakar O & G dan diketuai oleh Ketua Penyelia Jururawat U42 dengan dibantu oleh 2 orang Penyelia Jururawat (U41), 2 orang Penyelia Jururawat (U36) dan seorang Ketua Jururawat (U32).

  Bahagian Kejururawatan Hospital Labuan Bertanggungjawab dalam memberikan perawatan pesakit luar dan pesakit dalam. Aspek pengurusan klinikal merupakan tonggak utama bagi bahagian ini yang meliputi semua aspek penjagaan pesakit dan memastikan pemberian yang berkualiti, efisien, berkesan dan selamat. Selain dari pesakit dalam, Unit Kejururawatan juga bertanggungjawab menjaga dan menyelia beberapa unit sokongan seperti CSSU, Klinik Pakar, Unit Kawalan Infeksi dan Dewan Bedah.

  SKOP PERKHIDMATAN

  • Menyediakan perkhidmatan kejururawatan dari aspek, preventif, kuratif dan rehabilitasi
  • Memberi perkhidmatan perawatan secara holistik yang bermutu dengan mengamalkan kod etika kejururawatan dan amalan dalam pelbagai bidang perubatan, pembedahan, ortopedik, peaditrik, kebidanan termasuk bidang kepakaran kritikal seperti ICU/CCU dan NICU.
  • Meningkatkan piawaian dan kualiti perawatan ke tahap yang optima menerusi pembangunan kerjaya kejururawatan.
  • Membimbing dan menyokong anggota jururawat dalam peningkatan pembelajaran dan kemajuan diri
  • Bekerjasama dengan rakan jururawat dan institusi pendidikan lain bagi memberi pengalaman klinikal kepada pelajar
  • Mendorong dan mengadakan penyelidiakan kejururawatan

  KUALITI

  Pengenalan


  Sedang Dikemaskini.

  Visi

  Sedang Dikemaskini.

  Misi

  Sedang Dikemaskini.

  Objektif

  Sedang Dikemaskini.

  Skop Perkhidmatan

  Sedang Dikemaskini.

  OSHA

  PENGENALAN

  Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah di bawah penjagaan Pengarah Hospital Labuan sepenuhnya. Unit ini dianggotai oleh seorang Penolong Pengawai Perubatan (U32) dan seorang Penolong Pengawai Perubatan (U29) untuk berfungsi sepenuhnya di Hospital Labuan.

  Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP)di peringkat Hospital dan Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia perlu ditubuhkan bagi memenuhi keperluan perundangan Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 (Seksyen 11-17).

  Berdasarkan akta tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia seperti juga lain-lain majikan adalah betanggungjawab di atas keselamatan dan kesihatan para pekerjanya dan juga orang awam/ pelanggan yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan di hospital Perubatan.

  FUNGSI

  • Fungsi Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah berdasarkan kepada peruntukan di bawah "Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan" Bahagian III. Fungsi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (Seksyen II).

  • Peruntukan ini menyatakan bahawa Unit Keselamatan dan Kesihatan sesuatu tempat kerja hendaklah:
   • Mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berterusan dan selaras dengan kehendak undang-undang negara.
   • Mewujudkan kawasan dan suasana kerja yang selamat, sihat dan sejahtera serta peralatan-peralatan keselamatan yang sesuai dan mencukupi supaya tidak menimbulkan bencana keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
   • Mengkaji dan menyemak tentang trend kemalangan, kejadian berbahaya, kemalangan nyaris, keracunan atau penyakit yang disebabkan pekerjaan yang berlaku di tempat kerja, dan melaporkan pada pihak pengurusan keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama-sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan berdasarkan
   • Notification of Acccident, Dangerous Occurrence, Occupational Poising and Occupational Disease Regulations 2004 (NADOPOD)
   • Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan memberikan cadangan kepada majikan bagi apa-apa untuk tindakan penyemakan semula dasar tersebut.
   • Menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dikemukaan oleh pegawai, laporan dan maklumat berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan laporan agensi-agensi kerajaan lain mengenai perkara-perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
   • Menjalankan pemeriksaan, penyiasatan dan memantau prestasi keselamatan dan kesihatan tempat kerja.
   • Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat Jabatan/ Unit

  Pemulihan Cara Kerja

  PENGENALAN

  Unit Pemulihan Carakerja merupakan salah satu unit di bawah perkhidmatan sokongan klinikal Hospital Labuan. Unit Pemulihan Carakerja menyediakan perawatan yang merangkumi penilaian dan intervensi melalui aktiviti terapeutik dan intervensi yang dipilih untuk pelanggan yang menghadapu masalah fizika, sensori motor, kognitif, sosial dan psikologikal.

  Sasaran pelanggan bagi perkhidmatan pemulihan carakerja terdiri daripada pesakit dalam serta pesakit luar dari pelbagai displin terutamanya perubatan Ortopedik, Pembedahan, Perubatan, Pediatrik, dan Psikiatrik.

  Pada tahun 2015, Unit Pemulihan Carakerja Hospital Labuan beroperasi dengan 5 orang anggota yang terdiri daripada seorang Pegawai Pemulihan Carakerja, 3 orang Jurupulih Carakerja dan seorang Pembantu Perawatan Kesihatan.

  SKOP PERKHIDMATAN

  • Penilaian dan Rawatan seperti
   • Penilaian dan Latihan Aktiviti Kehidupan Seharian.
   • Penilaian serta Latihan Tingkahlaku/ Kognitif dan Psikologikal Rawatan berkaitan dengan Perkembangan/ Persekolahan Kanak-kanak
   • Penilaian Rumah/ Sekolah dan Tempat Kerja
   • Penilaian Fungsi Fizikal serta Aktiviti Remedial- bagi meningkatkan fungsi fizikal terutamanya bahagian tangan
   • Rawatan Pakaian Tekanan/ Compression Therapy
   • Splinting
   • Pendidikan Pesakit/ Ibu bapa
  WAKTU OPERASI
  • Isnin-Khamis
   • 8:00am - 1:00pm
   • 2:00pm - 5:00pm
  • Jumaat
   • 8:00am - 11:30pm
   • 2:00pm - 5:00pm
  • Sabtu, Ahad dan Cuti Am
   • Tutup

  Rekod Perubatan

  PENGENALAN

  Unit Rekod Perubatan Hospital Labuan mula beroperasi pada bulan Julai tahun 1990, dimana pada peringkat permulaan hanya satu jawatan diwujudkan iaitu Penolong Pegawai Rekod Perubatan Gred N27. Bermula dari situ perlahan-lahan Unit Rekod telah berkembang sehinggalah sekarang dimana Unit Rekod yang terletak dibangunan penguruusan Hospital Labuan diketuai oleh Penolog Pegawai Rekod Perubatan Gred (N32) dengan dibantu oleh 1 jawatan PPT Rekod Perubatan Gred N27, 1KPT, 2 Pembantu Tadbir Gred N17, 1 Pembantu Operasi Gred N11 dan 1 Pembantu Awam Gred H11.


  OBJEKTIF

  Objektif Utama Unit Rekod Perubatan adalah untuk memberi perkhidamatan:-

  • Penyediaan Laporan Perubatan
  • Penyediaan Laporan Statistik yang cepat, padat dan tepat
  • Mengemaskini rekod-rekod pesakit dan penyimpanan rekod pesakit

  FUNGSI

  Fungsi Utama Unit Rekod Perubatan:

  • Penerimaan Surat Untuk Tindakan Unit Rekod
  • Penyediaan Laporan Statistik Bulanan/Tahunan Pesakit Dalam peringkat Hospital
  • Penyediaan Laporan Statistik Bulanan/Tahunan bagi Pesakit Luar Peringkat Hospital
  • Penerimaan dan Penyimpanan Nota Kes Pesakit
  • Menfail dan Mencari (Retrive) Nota Kes Pesakit
  • Penyediaan Laporan Perubatan

  AKTIVITI-AKTIVITI FUNGSI UTAMA

  1. PENGURUSAN UNIT REKOD PERUBATAN

  Terima surat untuk tindakan daripada Pengarah Hospital

  2. PENYEDIAAN LAPORAN PERUBATAN

  Terdapat tiga (3) jenis laporan Perubatan;
  • Laporan Perubatan Biasa
  • Laporan Perubatan bagi kes-kes Polis yang berupa jenayah dan kemalangan Jalan Raya
  • Laporan Perubatan bagi kes-kes tindakan sivil terhadap Kementerian Kesihatan

  3. PENYEDIAAN LAPORAN STATISTIK

  • Mengumpul data-data bagi kemasukan pesakit ke Hospital
  • Data-data pesakit yang mendapatkan rawatan di Unit Kecemasan, Klinik Pakar, Unit Heamodalysis dan Fisioterapi
  • Data-data bagi beban kerja di Makmal dan X-Ray

  4. PENYIMPANAN REKOD PESAKIT DAN JUGA FILEM X-RAY

  Terdapat tiga (3) jenis rekod pesakit yang disimpan di Unit Rekod Perubatan Hospital Labuan iaitu:-

  • Rekod pesakit yang masuk hospital
  • Rekod pesakit bagi kes-kes polis yang mendapat rawatan di Unit Kecemasan dan yang masuk hospital
  • Rekod pesakit yang telah meninggal dunia
  • Filem X-Ray

  5. PELUPUSAN NOTA KES PESAKIT YANG TELAH TAMAT TEMPOH SIMPANAN

  Terdapat tiga (3) jenis rekod pesakit yang perlu dilupus setelah tamat tempoh simpanan:-

  • Rekod pesakit biasa
  • Rekod pesakit kes medico legal
  • Rekod pesakit mental

  6. MENGENDALIKAN PERSIDANGAN JEMAAH DOKTOR/ LEMBAGA PERUBATAN

  Terdapat empat (4) jenis persidangan Jemaah Doktor yang dikendalikan oleh Unit Rekod Perubatan Hospital Labuan

  • Persidangan Jemaah Doktor Perkeso
  • Persidangan Jemaah Doktor KWSP
  • Persidangan Lembaga Perubatan untuk memeriksa pegawai Kerajaan untuk di bersarakan atas sebab kesihatan dibawah Seksyen 10(5)(a), Akta Pencen 1980 (AKTA 227)
  • Lembaga Perubatan bagi kes-kes Hilang Upaya Kekal bagi pewgawai kerajaan (Ex-Gratia) /Perintah Am Bab F(III)(19).

  Pemulihan Pertuturan - Bahasa

  Pengenalan

  Unit Pemulihan Pertuturan–Bahasa merupakan salah satu unit di bawah Jabatan Otorinolaringologi (turut dikenali sebagai ‘Ear, Nose, Throat’ (ENT). Perkhidmatan bagi Unit Pemulihan Pertuturan-Bahasa di Kementerian Kesihatan Malaysia bermula di hospital besar pada tahun 2001 namun perkhidmatan Unit Pemulihan Pertuturan– Bahasa di Hospital Labuan bermula pada tahun 2018 dengan kehadiran pakar secara lawatan berkala iaitu 3 bulan sekali dengan anggaran jumlah pesakit pada tahun 2018 adalah 162 orang dan seterusnya pada tahun 2019 adalah 173 orang.


  Perkhidmatan Unit Pemulihan Pertuturan - Bahasa Hospital Labuan mula bertapak secara tetap pada tahun 2021 dengan adanya seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) bertugas di Hospital Labuan. Struktur perkhidmatan unit ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu perkhidmatan klinik yang memberi tumpuan kepada rawatan pesakit luar dan perkhidmatan pesakit dalam (wad).


  Visi

  Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan-Bahasa akan memberi perkhidmatan terapi pertuturan-bahasa dan penelanan yang terbaik kepada semua pesakit demi menjamin kualiti hidup yang lebih sempurna.


  Misi

  1. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan-Bahasa akan memberi terapi pertuturan-bahasa dan penelanan yang berkualiti secara berterusan kepada semua pesakit.
  2. Pesakit akan diberi rawatan yang bersesuaian di dalam persekitaran yang mesra dan kondusif.
  3. Kerahsiaan pesakit dihormati dan dipelihara oleh kakitangan yang profesional, penyayang dan bekerja sepasukan.
  4. Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) sentiasa dinamik bagi meningkatkan kepakaran dan pengalaman dengan menghadiri program latihan secara berterusan.

  Objektif

  1. Kualiti hidup individu bermasalah pertuturan, bahasa, komunikasi dan penelanan meningkat melalui program intervensi awal, konsultasi dan program Pendidikan berterusan.
  2. Kesedaran masyarakat awam mengenai masalah pertuturan bahasa, komunikasi dan penelanan serta rawatan yang tepat dan bersesuaian meningkat

  Skop Perkhidmatan

  Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan-Bahasa yang diberi adalah seperti berikut:

  • Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Pediatrik Dengan Kecelaruan Komunikasi
  • Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Dewasa Dengan Kecelaruan Komunikasi Perolehan
  • Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Menggunakan Komunikasi Augmentatif Dan Alternatif
  • Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Dengan Kecelaruan Suara
  • Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Pediatrik Dengan Kecelaruan Feeding
  • Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Dengan Kecelaruan Penelanan

  WAKTU OPERASI
  • Isnin-Khamis
   • 8:00am - 1:00pm
   • 2:00pm - 5:00pm
  • Jumaat
   • 8:00am - 11:30pm
   • 2:00pm - 5:00pm
  • Sabtu, Ahad dan Cuti Am
   • Tutup