PENGENALAN

 1. Utama
 2. Pengenalan

Perkhidmatan

Perkhidmatan Kesihatan yang disediakan di Hospital Labuan kini adalah seperti berikut:

Unit Perubatan
 1. Perubatan Am
  1. Nefrologi Respiratori
  2. Neurologi
  3. Hematologi
  4. Gastroanterologi

Unit Psikiatri

Unit Pembedahan
 1. Pembedahan Am
  1. Pembedahan Plastik
  2. Pembedahan Pediatrik
  3. Breast and Endocrine
 2. Ortopedik
 3. Otorinolaringologi
 4. Oftalmologi
 5. Anestesiologi
 6. Kecemasan & Trauma
Unit Wanita & Kanak-kanak
 1. Obstetrik & Ginekologi
Unit Pediatrik
 1. Pediatrik Neurologi
 2. Pediatrik Kardiologi
 3. Pediatrik Nefrologi
Unit Sokongan Klinikal
 1. Farmasi
 2. Dietetik & Sajian
 3. Rekod Perubatan
 4. Fisioterapi
 5. Pemulihan Cara Kerja
 6. Kerja Sosial Perubatan
 7. Psikologi
 8. Kejururawatan
 9. OSHA
 10. Kawalan Infeksi
 11. Inovasi
 12. Penyelia Hospital
Unit Diagnostik
 1. Pengimejan Diagnostik
 2. Patologi
Unit Pengurusan
 1. Pentadbiran
 2. Sumber Manusia
 3. Teknologi Maklumat
 4. Kewangan dan Hasil
 5. Kejuruteraan
 6. Keselamatan
 7. Aset dan Stor
 8. Pembangunan