OBJEKTIF, MISI & VISI

  1. Utama
  2. Objektif, Misi, Visi
...
OBJEKTIF

Menyediakan kemudahan perawatan yang cekap, cepat dan berkesan serta berfokuskan pelanggan supaya pelanggan dapat pulih dengan segera dan dapat menjalankan aktiviti kehidupan seharian dengan sempurna.

...
MISI

Membolehkan dan memudahkan penduduk Labuan:
• Mencapai sepenuhnya potensi dalam kesihatan
• Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
• Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan

Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu:
• Mengutamakan pelanggan
• Tidak membebankan
• Cekap
• Wajar mengikut teknologi
• Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
• Inovatif

Dengan menekankan:
• Sifat penyayang, kerja berpasukan & profesionalisme
• Sifat menghormati maruah insan
• Penglibatan masyarakat

...
VISI

Menjadi pusat perawatan utama, melalui sistem perubatan dan kesihatan yang adil dan saksama, cekap, tersedia dengan teknologi yang serasi pelanggan. Mempraktikkan sistem yang mengutamakan kualiti dan hormat kepada kemuliaan insan ke arah peningkatan mutu kehidupan.