PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  1. Utama
  2. Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN FEBUARI 2023

TERAS PIAGAM INDIKATOR SASARAN MENCAPAI SASARAN TIDAK MENCAPAI SASARAN JUMLAH PERKHIDMATAN
BILANGAN % BILANGAN %
TARAF PERKHIDMATAN Setiap Pelanggan Akan Diberikan Perkhidmatan Sebaik Mungkin Secara Professional FARMASI- Preskripsi didispen dalam tempoh ≤ 30 minit ≥95% 5390 99.46 29 0.54 5419
PERUBATAN AM- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit (melibatkan 2 atau lebih pendaftaran) ≥80% 251 97.29 7 2.71 258
PAEDIATRIK- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 73 100.00 0 0.00 73
PEMBEDAHAN AM- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit (melibatkan 1 pendaftaran) ≥80% 78 100.00 0 0.00 78
ORTOPEDIK- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 75 minit ≥90% 275 98.57 4 1.43 279
PSIAKIATRI- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 60 minit ≥90% 142 100.0 0 0.00 142
O & G- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 73 100.00 0 0.00 73
ORL/HNS- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 132 97.06 4 2.94 136
OPTHALMOLOGY- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 156 95.71 7 4.29 163