PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  1. Utama
  2. Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER 2023

TERAS PIAGAM INDIKATOR SASARAN MENCAPAI SASARAN TIDAK MENCAPAI SASARAN JUMLAH PERKHIDMATAN
BILANGAN % BILANGAN %
TARAF PERKHIDMATAN Setiap Pelanggan Akan Diberikan Perkhidmatan Sebaik Mungkin Secara Professional FARMASI- Preskripsi didispen dalam tempoh ≤ 30 minit ≥95% 6017 98.66 82 1.34 6099
PERUBATAN AM- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit (melibatkan 2 atau lebih pendaftaran) ≥80% 273 97.15 8 2.85 281
PAEDIATRIK- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 102 100.00 0 0.00 102
PEMBEDAHAN AM- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit (melibatkan 1 pendaftaran) ≥80% 117 100.00 0 0.00 117
ORTOPEDIK- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 75 minit ≥90% 325 98.78 4 1.22 329
PSIAKIATRI- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 60 minit ≥90% 115 100.00 0 0.00 115
O & G- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 107 100.00 0 0.00 107
ORL/HNS- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 162 100.00 0 0.00 162
OPTHALMOLOGY- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 31 86.11 5 13.89 36