AHLI LEMBAGA PELAWAT

 1. Utama
 2. ALP

AHLI LEMBAGA PELAWAT HOSPITAL LABUAN LANTIKAN 1 JUN 2020 - 31 MEI 2022

KEAHLIAN

Bil. Nama
1 Koh Siew Leong
2 Niswati Binti Tarji
3 Wong Gha Pei
4 Yeo Lee Choo

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


 1. Penghubung antara Hospital dan Komuniti;

  Bertindak sebagai penghubung yang mengeratkan hubungan hospital dan komunit. ALPH memainkan peranan perhubungn awam yang positif dengan meberi penerangan yang jelas kepada orang awam mengenai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Hospital serta masalah yang dihadapi pihak Hospital dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Imej dan peranan sesebuah hospital dapat diperbaiki dengan bantuan pihak ALPH.

 2. Mengadakan Lawatan ke Hospital;

  Mengadakan lawatan ke Hospital untuk mengetahui perkhidmatan yang disediakan di hospital, masalah yang dihadapi berkaitan perkhidmatan kepaa pesakit dan waris, masalah yang dihadapi pesakit dan waris berkaitan perkhidmatan di hospital dan kebajikan yang boleh dilakukan untuk membantu pesakit dan waris. Ahli Lembaga wajib menyediakan laporan lawatan dan dibincangkan dalam Mesy ALPH.

 3. Perkhidmatan Kebajikan kepada Pesakit dan Hospital;

  Memberi perkhidmatan kebajikan kepada pesakit-pesakit dan hospital umpamanya dengan mengumpulkan buku dan majalah untuk bacaan pesakit, mengumpul dan menghadiahkan pakaian lama kepada pesakit miskin, mengumpul dan menghadiahkan barang permainan kepada pesakit kanak-kanak. Selain daripada itu, ALPH juga boleh secara peribadi menyumbangkan atan mendapatkan bantuan kewangan misalnya untuk membaiki surau, menyediakan seni taman, tempat pesakit berehat dan sebagainya.

 4. Melibatkan Diri dalam Aktiviti Hospital

  Melibatkan diri dalam aktiviti hospital dengan komuniti seperti kempen derma darah, kempen anti merokok dan sebagainya. ALPH boleh mengatur program-program berkaitan untuk membantu Hospital;

  Namun demikian, dalam menjalankan semua tugas dan fungsi yang disebutkan di atas, ALPH tidak dibenarkan untuk mengganggu dalam sebarang urusan pentadbiran Hospital dan juga rawatan pesakit.