Menu
 

Melibatkan 3 unit:

 1. Unit Kejururawatan
 2. Unit Penolong Pegawai Perubatan (PPP)
 3. Unit Ahli Sains Kesihatan Bersekutu (AHP)

Fungsi :

 1. Merancang, menyelia dan memantau program profesion PPP, Jururawat
 2. Merancang, melaksana dan memantau aktiviti pengauditan profesion tahunan untuk menjaga kompetensi anggota paramedik JKWPL
 3. Menyelaras penempatan dan pertukaran PPP dan jururawat
 4. Menyelaras dan memantau permohonan dan aktiviti C&P profession
 5. Merancang dan memantau Pelan Strategik Profesion secara berkala
 6. Sekretariat program AHP
 7. Menyelaras Sijil Amalan Tahunan profesion PPP dan jururawat JKWPL
 8. Memantau Pengurusan Continous Profession Development (CPD) profession
 9. Merancang dan memantau latihan kepada anggota terlibat setiap tahun dibawah program Latihan dalam Negara (LDP)

 

Kemaskini : 3 Disember 2020
Go to top