Menu
 

FUNGSI SEKSYEN KUALITI PENJAGAAN PERUBATAN

  1. Merancang, menyelaras dan memantau program KPI JKWPL termasuk KPI PKN, TPKN bahagian, HPIA dan KPI klinikal Hospital Labuan
  2. Sekretariat bagi pelaporan pencapaian KPI Pengarah Kesihatan Negeri ke IPKKM
  3. Merancang dan menyelaras aktiviti QAP peringkat negeri termasuk aktiviti latihan, pengurusan konvensyen, dokumentasi dan liason diantara KKM dan JKN bagi aktiviti ini.
  4. Menyelia dan memantau pelaksanaan aktiviti Kawalan Infeksi di Hospital Labuan
  5. Penyelarasan dan pemantauan pelaporan Malaysian Patient Safety Goal (MPSG) dan aktiviti keselamatan pesakit peringkat Hospital Labuan
  6. Penyelarasan dan pemantauan pelaporan Incident Reporting (IR) Hospital Labuan
  7. Sekretariat bagi pelaksanaan aktiviti P5VS dan Program Bebas Kesakitan (PFP) peringkat Hospital Labuan
  8. Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) bahagian dan Hospital Labuan

 

Kemaskini : 3 Disember 2020
Go to top