Menu
 
No
Tajuk
Tahun
Muat Turun
1 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 : Kemudahan Cuti Kuarantin. Soalan Lazim  2016  Lihat
1 Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil 8/2016 : Peringatan Tindakan Ke Atas Penjawat Awam Yang Mendedahkan Maklumat Terperingkat Kerajaan  2016  Muat Turun
2 Surat Pekelilng Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 2016 : Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur ICT Di Agensi Dan Fasiliti KKM  2016  Muat Turun
3 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 16/2016 : Pemurnian Pengurusan Kes Difteria  2016  Muat Turun
4 Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1 Tahun 2016 - Tatacara Perlaksanaan Projek ICT Di Kementerian Kesihatan Malaysia  2016  Muat Turun
5 Surat Edaran Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan : Pengurusan Laporan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam  2016  Muat Turun
6 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 11/2016 - Pelaksanaan Sistem Temujanji Berperingkat ( Staggered Appointment) Di Semua Klinik Kesihatan  2016  Muat Turun
7 Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil. 3 Tahun 2016 - Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh (7) Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam  2016  Muat Turun
8 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 10/2016 - Garis Panduan Penggunaan Media Sosial Dalam Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia   2016  Muat Turun
9 Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan   2016  Muat Turun
10 Surat Pekeliling Perbendaharaan PB 1.2 Bil 1/2016  2016  Muat Turun
Go to top