Menu
 

Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer

 

Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer ditujukan kepada semua penduduk Labuan di mana golongan sasaran utama adalah kanak-kanak kecil, kanak-kanak prasekolah, pelajar sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak keperluan khas, dewasa dan wargatua. Semua aktiviti di bawah program ini telah dirangka dan dilaksanakan bagi memastikan hasil kesihatan mulut yang optimum.

 

i.   Perkhidmatan Pergigian Toddler

Penjagaan Awal Kesihatan Pergigian diberi kepada kanak-kanak sejak lahir lagi. Objektif utama program kesihatan pergigian awal kanak-kanak adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan kesihatan mulut yang baik ke arah mencapai pertumbuhan dan pembangunan optimum. Kanak-kanak yang diperiksa di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) dan Klinik Desa (KD) akan dirujuk ke Klinik Pergigian untuk mendapat pemeriksaan. Jururawat Pergigian akan memberi tunjukajar penjagaan kesihatan mulut kepada ibubapa/penjaga kanak-kanak ini.

 

ii.   Perkhidmatan Pergigian Prasekolah 

Di bawah aktiviti ini, kanak-kanak prasekolah akan didedahkan melalui aktiviti promosi dan pencegahan. Ini termasuklah ceramah, sesi memberus gigi, pertunjukan boneka, ‘roleplay’ dan lain-lain aktiviti yang menyeronokkan. Pemeriksaan dan rawatan pergigian akan dilaksanakan selepas aktiviti pencegahan dijalankan. 

 

iii.  Perkhidmatan Pergigian Sekolah

Perkhidmatan pergigian sekolah rendah, menengah serta pra-sekolah  dilaksana melalui perkhidmatan pergigian sekolah secara incremental yang sistematik dan menyeluruh supaya matlamat kesihatan gigi kanak-kanak tercapai sepenuhnya. Murid sekolah akan diperiksa dan dirawat di sekolah masing-masing. Perkhidmatan pergigian sekolah adalah termasuk kanak-kanak keperluan khas yang terdapat di sekolah masing-masing

 

iv.   Perkhidmatan Pergigian Ibu Mengandung

Matlamat utama aktiviti ini adalah untuk memberi  pengetahuan kesihatan pergigian. Mereka diberi pemeriksaan dan rawatan pergigian secara percuma. Selain itu, ceramah juga dijalankan kepada kumpulan ini.

 

v.    Perkhidmatan Pergigian Kepada Pesakit Luar

Hanya satu sahaja Klinik Pergigian yang terdapat di Labuan. Klinik ini terletak di tingkat satu bangunan Klinik Kesihatan Labuan. Perkhidmatan  pergigian di Klinik Pergigian Labuan dibuka  setiap hari bekerja untuk pemeriksaan pergigian, penskaleran, tampalan gigi dan juga cabutan gigi. Bagi rawatan lain seperti gigi palsu, rawatan salur akar gigi, pembedahan kecil bagi gigi geraham bongsu terimpak dan  lain-lain keadnormalan dalam mulut akan dibuat secara temujanji.

 

vi    Perkhidmatan Pergigian Untuk Golongan Keperluan Khas

 

Perkhidmatan dilaksanakan di semua Pusat Dalam Komuniti dan Pusat Mesra Komuniti yang terdapat di Labuan. Semua kanak-kanak ini diberi pemeriksaan dan rawatan setiap tahun. Selain itu, ceramah dan tunjukajar memberus gigi juga diberi kepada penjaga kanak-kanak ini.

Go to top