Menu
 

Bahagian 1 - Jabatan Pesakit Luar Am

Hospital dan Klinik Caj bagi satu lawatan 
(termasuk segala Siasatan)
Hospital Besar RM1.00
Hospital Daerah RM1.00
Poliklinik RM1.00Bahagian 2 - Jabatan Pesakit Luar Pakar

Jenis rujukan kepada klinik pakar Caj bagi satu rawatan
Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan Percuma bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (termasuk segala siasatan)
Rujukan daripada Pengamal Persendirian RM30 bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (tidak termasuk siasatan)
Kes-kes "follow-up" yang telah keluar daripada wad RM5 bagi satu rawatan (termasuk segala siasatan)Bahagian 3 -Perkhidmatan Di Luar Hospital

Perkhidmatan Perubatan Di Luar Hospital RM150 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh Kerajaan

 

 

Kemaskini Terakhir : 10 September 2015

 

Go to top