Menu
 

Fungsi Seksyen Pengurusan Perubatan

 

 1. Menyelaras penempatan dan pertukaran Pegawai Perubatan
 2. Menyelaras permohonan Latihan IPT (Awam dan Swasta)
 3. Menyelaras program bersama agensi lain
 4. Memantau pencapaian Pelan Tindakan Strategik bahagian dan Hospital Labuan
 5. Mengendalikan mesyuarat-mesyuarat bahagian
 6. Mengendali Latihan / kursus bahagian
 7. Memantau penyeliaan dan pengauditan Hospital Labuan
 8. Memantau aktiviti pembangunan Hospital Labuan
 9. Menyelaras permohonan peralatan perubatan dan bukan perubatan bahagian dan Hospital Labuan
 10. Memantau program Continuous Profession Development (CPD) bahagian dan Hospital Labuan
 11. Mengurus aset bahagian
 12. Mengurus dan memantau aduan bahagian dan Hospital Labuan
 13. Mengurus kewangan bahagian di masa hadapan

 

Kemaskini : 3 Disember 2020
Go to top