Menu
 

FUNGSI SEKSYEN KUALITI PENJAGAAN PERUBATAN

  1. Memeriksa, memantau, menyelia semua klinik swasta di WP Labuan secara berkala
  2. Menyelaras ,menyemak dan memantau permohonan pendaftaran klinik swasta baru
  3. Menyelaras ,memantau dan mengendalikan aduan terhadap kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan klinik swasta
  4. Melaksanakan aktiviti risikan dan penguatkuasaan ke atas kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta
  5. Sekretariat kes medikolegal JKWPL
  6. Menyelaras Pasukan Perlindungan Perubatan (Medical standby team)
  7. Menyelaras perkhidmatan kecemasan negeri
  8. Mengendalikan latihan-latihan bersangkutan perkhidmatan kecemasan
  9. Memantau perjalanan pelan perancangan perkhidmatan kecemasan
  10. Mengumpul dan memantau data statistik perkhidmatan kecemasan

 

Kemaskini : 3 Disember 2020
Go to top