FUNGSI SEKSYEN

  1. Merancang, melaksanakan dan memantau projek-projek Pembangunan
  2. Pengurusan pentadbiran bagi permohonan projek peruntukan pembangunan, Pelaksanaan ,Pemantauan dan Pelaporan
  3. Pemantauan Berterusan bagi kerja-kerja penyelenggaraan
  4. Pengurusan pentadbiran aset tidak alih kerajaan seperti Pengurusan Tanah, Penyewaan premis demis dan penyewaan ruang pejabat.