Menu
 

Objektif Unit Teknologi Maklumat

Menyokong objektif JKWPL dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berbentuk khidmat nasihat, latihan, pembangunan aplikasi, penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT, perolehan peralatan ICT dan pelaksanaan projek-projek ICT yang cekap, berkesan dan serasi pelanggan.

 

Fungsi Unit Teknologi Maklumat

 • Merancang dan mengurus pentadbiran organisasi ICT, aset ICT dan waran peruntukan ICT
 • Mengurus dan memantau kontrak projek ICT
 • Merancang dan menyelaras keperluan ICT semua fasiliti kesihatan
 • Mengurus, membangun, melaksana, menyelenggara dan memantau aplikasi ICT di JKN dan semua fasiliti kesihatan
 • Melaksanakan Change Management dan pemindahan teknologi aplikasi ICT
 • Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal aplikasi ICT
 • Mengemaskini dan menyelenggara portal JKN dan memantau portal semua fasiliti kesihatan
 • Merancang, membangun dan melaksana persembahan multimedia
 • Mengurus dan mentadbir pangkalan data aplikasi ICT
 • Merancang, mengurus, melaksana dan menyelenggara infrastruktur rangkaian di JKN dan semua fasiliti kesihatan
 • Mengurus dan menyelenggara emel rasmi di JKN dan semua fasiliti kesihatan
 • Merancang perlaksanaan Dasar Keselamatan ICT KKM
 • Memantau dan melaksana kerja-kerja penyelenggaraan perkakasan/perisian/rangkaian ICT di JKN dan semua fasiliti kesihatan
 • Mengendalikan Meja Bantuan (Helpdesk) ICT
Go to top