Menu
 
 1. Menguruskan pembayaran baucer bayaran bekalan dan perkhidmatan, elaun lebih masa, pinjaman komputer, tuntutan perjalanan dan lain-lain perbelanjaan.
 2. Mengurus pembayaran gaji kakitangan.
 3. Memproses penyata kewangan
 4. Menyemak Buku Kira-Kira Wang Tunai Bulanan semua Pusat Tanggungjawab yang terlibat dalam Kutipan Hasil.
 5. Menyediakan Laporan Akaun Bulanan dan Laporan Akaun Tahunan kepada pihak pengurusan atasan dan Jabatan Akauntan Negara
 6. Memberi latihan dan khidmat nasihat di dalam perlaksanaan Sistem Perakaunan seperti eSPKB.
 7. Membuat naziran ke atas PTJ-PTJ berkaitan dengan kutipan hasil.
 8. Membuat naziran eSPKB
 9. Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dengan teratur dan efisyen
 10. Mengagihkan waran peruntukan PTJ2 dalam tempoh 3 hari selepas menerima peruntukan dari Kementerian
 11. Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan dan kutipan hasil
 12. Menguatkuasa semua peraturan kewangan
 13. Melaksanakan proses perolehan (terus/sebutharga) dengan mematuhi tatacara/peraturan yang betul.
Go to top