Menu
 

Objektif

Untuk memastikan keperolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan perkhidmatan farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju.


Tugas-tugas Utama:

  1. Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti program Farmasi di Hospital dan Klinik Kesihatan kerajaan di W.P. Labuan ke arah penambahbaikan perkhidmatan berterusan.
  2. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti farmasi di Hospital dan Klinik Kesihatan kerajaan W.P. Labuan seperti Farmasi Ambulatori, Farmasi Pesakit Dalam, Farmasi Klinikal, Kaunseling (MTAC) dan sebagainya melalui pengumpulan data-data secara berkala.
  3. Menyelaras Audit Dalaman Amalan Farmasi dan aktiviti-aktiviti penyeliaan ke atas fasiliti farmasi di Hospital dan Klinik Kesihatan.
  4. Memperkukuhkan aspek keselamatan pengubatan pesakit melalui perkhidmatan Farmasi Klinikal Farmakokinetik, pelaporan kesan advers ubat dan kesilapan pengubatan.
  5. Mempromosikan kesedaran penggunaan ubat secara berkualiti dan rasional.
  6. Memastikan bekalan ubat-ubatan berjalan lancar melalui aktiviti pengurusan stor dan kewangan yang mantap.
  7. Memantau penggunaan ubat-ubatan di Hospital dan Klinik Kesihatan kerajaan di W.P. Labuan.
Tarikh Kemaskini : 3 Mac 2016
Go to top