Menu
 

Pengenalan

 

Bahagian Perubatan diketuai oleh seorang Pegawai Perubatan UD54 (Y/M) Bahagian Perubatan dan 10 penjawat awam. Fungsi bahagian ini adalah penyelarasan teknikal perkhidmatan rawatan perubatan dan pengawasan pengurusan hospital, penyelaras pasukan perlindungan perubatan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), serta perlesenan dan penguatkuasaan perkhidmatan kesihatan dan perubatan hospital swasta. Bahagian ini juga mempunyai sebuah hospital di bawah pentadbirannya iaitu Hospital Labuan.

 

Seksyen Di Bawah Bahagian Perubatan
  • Seksyen Kualiti dan Penjagaan Perubatan
  • Seksyen Amalan Perubatan
  • Seksyen Pengurusan Perubatan
  • Seksyen Dokumentasi / Informasi Perubatan 
  • Tadbir Urus Klinikal

Go to top