Menu
 

Pengenalan

Bahagian Pengurusan bertanggungjawab membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif jabatan dengan memastikan program-program jabatan disokong melalui sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan.

Bahagian Pengurusan terdiri daripada seksyen-seksyen berikut :

 • Seksyen Kewangan
  • Unit Kewangan
  • Unit Bayaran
  • Unit Pinjaman
 • Seksyen Khidmat Pengurusan
  • Unit Pemandu
  • Unit Pentadbiran dan Kuarters
  • Unit Psikologi dan Kaunseling
  • Unit Teknologi Maklumat
 • Seksyen Pembangunan
  • Unit Aset
  • Unit Stor
 • Seksyen Sumber Manusia
  • Unit Perkhidmatan
  • Unit Latihan
  • Unit Perjawatan
 • Unit Integriti dan Komunikasi Korporat
  • Unit Tatatertib
  • Unit Aduan
  • Unit Keselamatan
 • Unit Perolehan

 

Objektif

Membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif Jabatan Kesihatan W.P. Labuan dengan memastikan program-program jabatan disokong dan didukung melalui sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan dari segi pentadbiran, sumber manusia dan kewangan.

Misi

Membantu menyelenggara kemudahan-kemudahan fizikal dan tenaga manusia melalui sistem yang kemas dan teratur berserta kemudahan kewangan yang mencukupi.

Wawasan

Menyokong usaha-usaha jabatan ke arah menjadi pusat utama melalui sistem penjagaan dan pencegahan yang adil dan saksama, cekap dan tersedia dengan teknologi yang serasi pelanggan.

 

Tarikh Kemaskini : 13 Mei 2020
Go to top