Menu
 
Bil
Keterangan
Tindakan
1 GARIS PANDUAN PENGANJURAN KEMPEN DERMA DARAH Muat Turun
2 GARIS PANDUAN PENJIMATAN PERKHIDMATAN PATOLOGI Muat Turun
3 Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan  Lihat || Muat Turun
4 Tata Etika Penggunaan Media Sosial oleh Warga KKM Lihat || Muat Turun
5 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Kekerasan Terhadap Anggota di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Lihat || Muat Turun
Go to top