Menu
 

Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.

KEMUDAHAN UNTUK PELANGGAN

 • Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan kesihatan yang sewajarnya tanpa mengira umur, jantina, keturunan,agama atau taraf sosio-ekonomi.
 • Setiap pelanggan yang ditakrifkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi rawatan dengan segera.

TARAF PERKHIDMATAN

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan kesihatan sebaik mungkin secara profesional.
 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

 • Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai perhidmatan yang diberi kepadanya.
 • Setiap pelanggan boleh mendapat laporan perkhidmatan yang diterimanya secepat mungkin setelah membuat permohonan mengikut peraturan yang ditetapkan.

PENDIDIKAN KESIHATAN

 • Setiap pelanggan akan diberi maklumat mengenai aspek-aspek penting dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit.

KEWAJIPAN PELANGGAN

Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah diwajibkan untuk:

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan;
 • Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat; dan
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.
Go to top