Menu
 

Visi JKWPL

Pulau Labuan Sihat, Peneraju Perkhidmatan Kesihatan Terbaik Malaysia

Misi JKWPL

 • Untuk membolehkan dan memudahkan penduduk Wilayah Persekutuan Labuan:
  • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
  • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
 • Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu:
  • Mengutamakan pelanggan
  • Tidak membebankan
  • Cekap
  • Wajar mengikut teknologi
  • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
  • Inovatif
 • Dengan menekankan:
  • Sifat penyayang, kerja berpasukan dan profesionalisme
  • Sifat menghormati maruah insan
  • Penglibatan masyarakat

Objektif JKWPL

Menyokong objektif Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berbentuk penggalakan, pencegahan, perawatan dan pemulihan yang cekap, berkesan dan serasi pelanggan

 

Tarikh Kemaskini : 26 April 2018
Go to top