PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN WP LABUAN

Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.

KEMUDAHAN UNTUK PELANGGAN

 • Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan kesihatan yang sewajarnya tanpa mengira umur, jantina, keturunan,agama atau taraf sosio-ekonomi.
 • Setiap pelanggan yang ditakrifkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi rawatan dengan segera.

TARAF PERKHIDMATAN

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan kesihatan sebaik mungkin secara profesional.
 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

 • Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai perhidmatan yang diberi kepadanya.
 • Setiap pelanggan boleh mendapat laporan perkhidmatan yang diterimanya secepat mungkin setelah membuat permohonan mengikut peraturan yang ditetapkan.

PENDIDIKAN KESIHATAN

 • Setiap pelanggan akan diberi maklumat mengenai aspek-aspek penting dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit.

KEWAJIPAN PELANGGAN

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan;
 • Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat; dan
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BULAN NOVEMBER 2021

INDIKATOR MENCAPAI SASARAN BILANGAN
BILANGAN %
TARAF PERKHIDMATAN - Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan kesihatan sebaik mungkin secara profesional
PERGIGIGAN -
Bilangan pesakit yang menerima rawatan dalam 60 minit
1688 91.10% 1853
JABATAN FARMASI dan BEKALAN, HOSPITAL LABUAN -
95% Preskripsi didispen dalam tempoh 30 minit
5266 99.94% 5269
UNIT FARMASI, KLINIK KESIHATAN LABUAN -
95% Preskripsi didispen dalam tempoh 30 minit
4738 100.00% 4738
UNIT FARMASI, KLINIK UTC LABUAN -
95% Preskripsi didispen dalam tempoh 30 minit
2432 100.00% 2432
MAKLUMAT PERKHIDMATAN - Setiap pelanggan boleh mendapat laporan perkhidmatan yang diterimanya secepat mungkin mengikut peraturan yang ditetapkan.
BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI -
Lesen/permit yang baru akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari selepas menerima dokumen yang lengkap dan semua syarat-syarat yang dikehendaki dipenuh
- - -