PENGENALAN

Bahagian Kesihatan Pergigian adalah salah satu program di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Labuan. Ia diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian) yang bertanggungjawab bagi semua aktiviti kesihatan pergigian yang telah ditetapkan di peringkat kementerian.

Ada tiga aktiviti utama iaitu aktiviti pentadbiran dan pengurusan pergigian, perkhidmatan pergigian primer dan perkhidmatan pergigian masyarakat.

OBJEKTIF

Untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian masyarakat melalui perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan serta memberi perhatian khas kepada kumpulan kurang bernasib baik supaya seseorang individu itu dapat mencapai taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

CARTA ORGANISASI

FAKSILITI PERGIGIAN

JENIS KEMUDAHAN

KLINIK PERGIGIAN

  • Klinik Pergigian WP Labuan (Klinik Kesihatan Labuan)
  • Klinik Pergigian UTC (UTC Labuan)

KLINIK KESIHATAN PERGIGIAN SEKOLAH RENDAH

  • SK Pekan 1
  • SK Pekan 2
  • SJK (C) Chi Wen

PASUKAN PERGIGIAN BERGERAK (PPB)

  • PPB Sekolah Rendah
  • PPB Sekolah Menengah
  • PPB Prasekolah

Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

PENGENALAN

Fokus Kesihatan Pergigian Masyarakat adalah untuk mencegah karies gigi dan Kanser Mulut. Ini termasuk pemfluoridaan bekalan air awam, rawatan klinikal seperti rawatan sealan fisur bagi gigi geraham dan varnish fluorida, program pencegahan seperti aktiviti ceramah, latihan memberus gigi, role play dan pengesanan awal pra kanser dan kanser mulut

Pemfluoridaan

Pemfluoridaan bekalan air awam merupakan langkah pencegahan yang efektif yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sekiranya paras bekalan fluoride berada pada tahap optimum. Pemfluoridaan telah terbukti dapat mengurangkan kejadian karies gigi. Kerjasama perlu ditingkatkan dengan pihak Jabatan Bekalan Air serta Loji Swasta.

Sealan Fisur

Sealan Fisur merupakan satu aktiviti pencegahan yang dijalankan secara klinikal yang bertujuan bagi mencegah karies gigi. Dibawah aktiviti ini sealan fisur disapu pada liang dan fisur gigi geraham kekal dikalangan kanak-kanak yang berisiko mendapat karies gigi.

Kanser Mulut

Aktiviti pengesanan dan pencegahan awal prakanser dan kanser disasarkan kepada kumpulan yang berisiko. Tujuan aktiviti ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan kanser mulut . Aktiviti ini juga untuk mendidik individu bagi mengesan tanda-tanda awal gejala kanser mulut dan mendapatkan pemeriksaan bagi mengesan kanser awal mulut. Kanser yang dikesan pada peringkat awal berpotensi lebih baik untuk sembuh.

Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer

PENGENALAN

Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer ditujukan kepada semua penduduk Labuan di mana golongan sasaran utama adalah kanak-kanak kecil, kanak-kanak prasekolah, pelajar sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak keperluan khas, dewasa dan wargatua. Semua aktiviti di bawah program ini telah dirangka dan dilaksanakan bagi memastikan hasil kesihatan mulut yang optimum.

Perkhidmatan Pergigian Toddler

Penjagaan Awal Kesihatan Pergigian diberi kepada kanak-kanak sejak lahir lagi. Objektif utama program kesihatan pergigian awal kanak-kanak adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan kesihatan mulut yang baik ke arah mencapai pertumbuhan dan pembangunan optimum. Kanak-kanak yang diperiksa di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) dan Klinik Desa (KD) akan dirujuk ke Klinik Pergigian untuk mendapat pemeriksaan. Jururawat Pergigian akan memberi tunjukajar penjagaan kesihatan mulut kepada ibubapa/penjaga kanak-kanak ini.

Perkhidmatan Pergigian Prasekolah

Di bawah aktiviti ini, kanak-kanak prasekolah akan didedahkan melalui aktiviti promosi dan pencegahan. Ini termasuklah ceramah, sesi memberus gigi, pertunjukan boneka, ‘roleplay’ dan lain-lain aktiviti yang menyeronokkan. Pemeriksaan dan rawatan pergigian akan dilaksanakan selepas aktiviti pencegahan dijalankan.

Perkhidmatan Pergigian Sekolah

Perkhidmatan pergigian sekolah rendah, menengah serta pra-sekolah dilaksana melalui perkhidmatan pergigian sekolah secara incremental yang sistematik dan menyeluruh supaya matlamat kesihatan gigi kanak-kanak tercapai sepenuhnya. Murid sekolah akan diperiksa dan dirawat di sekolah masing-masing. Perkhidmatan pergigian sekolah adalah termasuk kanak-kanak keperluan khas yang terdapat di sekolah masing-masing.

Perkhidmatan Pergigian Ibu Mengandung

Matlamat utama aktiviti ini adalah untuk memberi pengetahuan kesihatan pergigian. Mereka diberi pemeriksaan dan rawatan pergigian secara percuma. Selain itu, ceramah juga dijalankan kepada kumpulan ini.

Perkhidmatan Pergigian Kepada Pesakit Luar

Hanya satu sahaja Klinik Pergigian yang terdapat di Labuan. Klinik ini terletak di tingkat satu bangunan Klinik Kesihatan Labuan. Perkhidmatan pergigian di Klinik Pergigian Labuan dibuka setiap hari bekerja untuk pemeriksaan pergigian, penskaleran, tampalan gigi dan juga cabutan gigi. Bagi rawatan lain seperti gigi palsu, rawatan salur akar gigi, pembedahan kecil bagi gigi geraham bongsu terimpak dan lain-lain keadnormalan dalam mulut akan dibuat secara temujanji.

Perkhidmatan Pergigian Untuk Golongan Keperluan Khas

Perkhidmatan dilaksanakan di semua Pusat Dalam Komuniti dan Pusat Mesra Komuniti yang terdapat di Labuan. Semua kanak-kanak ini diberi pemeriksaan dan rawatan setiap tahun. Selain itu, ceramah dan tunjukajar memberus gigi juga diberi kepada penjaga kanak-kanak ini.