Permohonan Penempatan Pegawai Perubatan Baru di Jabatan Kesihatan WP Labuan (Bukan Pakar)
...

PENEMPATAN

Bagi Pegawai Perubatan Baru (Bukan Pakar) dari luar Labuan yang ingin memohon penempatan di JKN W.P.Labuan, sila emelkan butir-butir berikut ke norsazuani@moh.gov.my dan noorharizan@moh.gov.my

Adalah diingatkan bahawa permohonan penempatan secara lisan tidak akan dipertimbangkan

Pemberitahuan penempatan akan dimaklumkan semasa pegawai melapor diri di JKWP Labuan

Pegawai Perubatan Gred UD41 yang baru tamat Latihan PPS (Pegawai Perubatan Siswazah)

Butir-butir:-

 • 1) Nama Penuh:
 • 2) No. Pendaftaran Penuh MMC (sila lampirkan sijil):
 • 3) No. Kad Pengenalan:
 • 4) No. telefon
 • 5) Tarikh lapor diri:
 • 6) Tarikh Penangguhan (jika ada):
 • 7) Hospital/ Jabatan/ Bidang yang diminati:
 • 8) Peperiksaan yang telah lulus: contohnya MRCP, MRCS dan lain-lain (sila sertakan keputusan di dalam emel)
 • 9) Tempat Latihan Siswazah:
 • 10) Sila nyatakan semua posting semasa housemanship:
 • 11) Sila lampirkan surat penempatan KKM.

Pegawai Perubatan Gred UD43-UD54 (bukan Pakar)

Butir-butir:-

 • 1) Nama Penuh:
 • 2) No. Pendaftaran Penuh MMC (sila lampirkan sijil):
 • 3) No. Kad Pengenalan:
 • 4) No. telefon
 • 5) Tarikh lapor diri:
 • 6) Tarikh Penangguhan (jika ada):
 • 7) Hospital/ Jabatan/ Bidang yang diminati:
 • 8) Peperiksaan yang telah lulus: contohnya MRCP, MRCS dan lain-lain (sila sertakan keputusan di dalam emel)
 • 9) Pengalaman tempat dan tarikh bekerja sebagai Medical Officer:
 • 10) Sila lampirkan surat penempatan KKM.

Penempatan bagi Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) akan diberikan berdasarkan minat pemohon dan kekosongan serta keperluan perkhidmatan. Pegawai boleh melapor diri kepada Bahagian Perubatan dan Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan W.P. Labuan pada tarikh kuatkuasa penempatan seperti yang ditetapkan oleh Pihak KKM. Sila sediakan sesalinan surat lapor diri KKM atau PTJ asal.

PENANGGUHAN

Permohonan penangguhan lapor diri boleh berhubung dengan Puan Saudah Alim di unit Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan JKWP Labuan melalui emel saudah_alim@moh.gov.my

  Sekian, terima kasih

  Bahagian Perubatan

  Jabatan Kesihatan WP Labuan