MISI, VISI DAN OBJEKTIF JKWPL

Misi

Untuk membolehkan dan memudahkan penduduk Wilayah Persekutuan Labuan:

 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu:

 • Mengutamakan pelanggan
 • Tidak membebankan
 • Cekap
 • Wajar mengikut teknologi
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • Inovatif

Dengan menekankan

 • Sifat penyayang, kerja berpasukan dan profesionalisme
 • Sifat menghormati maruah insan
 • Penglibatan masyarakat

Visi

Pulau Labuan Sihat, Peneraju Perkhidmatan Kesihatan Terbaik Malaysia

Objektif

Menyokong objektif Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berbentuk penggalakan, pencegahan, perawatan dan pemulihan yang cekap, berkesan dan serasi pelanggan