SENARAI SEMAK

 1. Utama
 2. Pendaftaran Staf Baru
 3. Staf Pindah

Senarai Semak

1

PEMILIK URUSAN/ SISTEM PENTADBIR SISTEM BORANG URL
SUMBER MANUSIA

HRMIS Sistem Pengurusan Sumber Manusia

 • Jabatan
  • Sumber Manusia
  • ICT
   • Sekuriti
   • Aliran Kerja
 • Utama
  • JPA
Tiada

2

PENTADBIRAN

Fingerprint Attendance Sistem Kehadiran

Unit Pentadbiran Tiada Tiada

3

KESELAMATAN

KAD ID Kad Pengenalan (ID) Staf

Unit Keselamatan Tiada

PELEKAT KENDERAAN Pelekat Keselamatan Kenderaan Staf

Tiada

e-Vetting Tapisan Keselamatan-CGSO

CGSO Tiada

4

ASET DAN STOR

SPPA - Borneo Sistem Pemantauan Pengurusan Aset

 • Jabatan
  • Unit Aset & Stor
 • Utama
  • MOF
Tiada

5

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)

MyGovUC Emel Rasmi Jabatan

 • Jabatan
  • Unit ICT
   • Pengurusan Pengguna
   • Pengurusan Emel Kumpulan
 • Utama
  • MAMPU

GPKI Goverment Public Key Infrastructure

 • Jabatan
  • Unit ICT
 • Utama
  • MAMPU

e-Patuh Sistem Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT

 • Jabatan
  • Unit ICT
 • Utama
  • KKM
Tiada

6

PEROLEHAN

e-Perolehan Sistem Perolehan Elektronik

 • Jabatan
  • Unit ICT
   • Profil Organisasi
   • Pengguna- Cipta, Aktif, Nyahaktif, Peranan
   • Penugasan Semula
 • Utama
  • MOF

7

REKOD PERUBATAN

SMRP-MyHDW Sistem Maklumat Rawatan Pelanggan

 • Jabatan
  • Unit Rekod Perubatan
   • Penggurusan Pengguna
 • Utama
  • KKM

CaseMix-MalaysianDRG Executive Information System

 • Jabatan
  • Unit ICT
   • Penggurusan Pengguna
 • Utama
  • KKM

8

FARMASI

PhIS Pharmacy Information System

 • Jabatan
  • Unit ICT
   • Pengguna
   • Peranan
 • Utama
  • Jabatan Farmasi

9

PERUBATAN

MPIS Medical Programme Information System

 • Jabatan
  • Unit ICT
  • Unit Kualiti
  • Unit Rekod Perubatan
 • Utama
  • Bahagian Perkembangan Perubatan, KKM