INFOGRAPIK

  1. Utama
  2. Infograpik

Infograpik-infograpik semasa Hospital Labuan

Kemaskini Database bagi Penderma Darah Rh(D) Negatif di Labuan

Jabatan Patologi & Perubatan Transfusi / 14 Julai 2022

Waktu Derma Darah Secara "Walk-In"

Jabatan Patologi & Perubatan Transfusi / 14 Julai 2022

Kriteria Sebagai Penderma Darah

Jabatan Patologi & Perubatan Transfusi / 14 Julai 2022

DILARANG Menderma Darah Sekiranya...

Jabatan Patologi & Perubatan Transfusi / 14 Julai 2022

Cara Memohon Bantuan Perubatan

Unit Kerja Sosial Perubatan / 14 Julai 2022

Cas Rawatan Pesakit Luar (Warga Malaysia)

Hospital Labuan / 15 Julai 2022

MyGovUC- Leaked Password

Unit ICT / 1 Sept 2022