MUAT TURUN

  1. Utama
  2. Muat Turun

SENARAI BORANG

BIL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) MUAT TURUN
1 Borang Permohonan/Pengemaskinian e-Mel MyGovUC
3 Permohonan Info Blast

SENARAI BORANG

BIL PEROLEHAN MUAT TURUN
1 Permohonan Pendaftaran E-Perolehan
2 BORANG PERMOHONAN NOTA MINTA (PEMBELIAN TERUS)
3 BORANG PERMOHONAN NOTA MINTA (KONTRAK)
4 BORANG PERGERAKAN ePEROLEHAN (PEMBELIAN TERUS)
5 BORANG PERGERAKAN ePEROLEHAN (KONTRAK)
6 BORANG JADUAL ANALISA PERBANDINGAN HARGA (PEMBELIAN TERUS)

SENARAI BORANG

BIL PENTADBIRAN MUAT TURUN
1 Permohonan Stok
2 Permohonan Pencalonan Ahli Lembaga Pelawat
3 Permohonan Aduan Kerosakan Aset Alih

SENARAI BORANG

BIL KEWANGAN MUAT TURUN
1 Maklumat Permohonan Cukai Bulanan (PCB)
2 Permohonan Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
3 Permohonan Permintaan Pembelian/Perkhidmatan/Penyelenggaraan
4 Permohonan Kelulusan AP100(a)
5 Permohonan Pengesahan Bayaran Pengangkutan Awam Tidak Beresit
6 Permohonan Penyata Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Bekerja Biasa(EKLWBB)-Pegawai & Pakar Perubatan
7 Permohonan Kebenaran Membuat Lawatan/Membawa Motokar Sendiri Untuk Urusan Rasmi

SENARAI BORANG

BIL SUMBER MANUSIA MUAT TURUN
1 Permohonan Cuti Rehat
2 Permohonan Penyata Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Bekerja Biasa(EKLWBB)-Pegawai & Pakar Perubatan
3 Permohonan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat
4 Permohonan Kebenaran Menjalankan Kerja Luar (LOKUM)
5 Permohonan Pemantauan Mesyuarat/Taklimat Latihan Di Luar Labuan
6 Akta Rahsia Rasmi 1972
7 Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
8 Borang Pemilihan Tempoh Waktu Rehat Bagi Bulan Ramadan
9 Borang Pemohonan Cuti Gantian
10 Borang Kebenaran Bertugas Di Luar Pejabat

SENARAI BORANG

BIL REKOD PERUBATAN MUAT TURUN
1 Permohonan Pendaftaran MyHDW-SMRP
2 Permohonan ID MalaysianDRG

SENARAI BORANG

BIL KESELAMATAN MUAT TURUN
1 Permohonan Kad Pengenalan (ID) Staf
2 Permohonan Pelekat Keselamatan Kenderaan Staf

SENARAI BORANG

BIL FARMASI MUAT TURUN
1 Laporan Aduan Produk
2 Report On Suspected Adverse Drug Reactions
3 User ID Request Form (PhIS)
4 User Role Assigment Form- Pegawai Farmasi (PhIS)
5 User Role Assigment Form- Pen. Pegawai Farmasi (PhIS)
6 User Role Assigment Form- Pen.Pegawai Tadbir/Pem.Tadbir (PhIS)
7 User Terminate Form (PhIS)
8 Clinical Manifestation Of Adverse Drug Reaction
9 Example-Clinical Manifestation Of Adverse Drug Reaction
10 Kemaskini Senarai Floor Stock

SENARAI BORANG

BIL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (UKKP) MUAT TURUN
1 Notifikasi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (UKKP)
2 Siasatan Insiden Kekerasan

SENARAI BORANG

BIL KERJA SOSIAL PERUBATAN (KSP) MUAT TURUN
1 Borang Rujukan Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan
2 Borang Senarai Semak Dokumen Permohonan Bantuan
3 Borang 9 JKM-Pengabaian / Penderaan Kanak-Kanak
4 Borang C-Tabung Bantuan Pesakit
5 Borang MAKNA
6 Borang Pendaftaran OKU Pindaan 2019
7 Borang JPA 1/09 – Kemudahan Perubatan Penjawat Awam
8 Jenis perkhidmatan dan bantuan - Unit Kerja Sosial Perubatan
9 Cara memohon bantuan

SENARAI BORANG

BIL PEMULIHAN PERTUTURAN - BAHASA MUAT TURUN
1 Referral Letter

SENARAI BORANG

BIL BORANG ISO MUAT TURUN
1 Borang Permohonan Maklumat Didokumenkan
2 Senarai Semak Audit Dalaman Jabatan Kesihatan W.P Labuan
3 Laporan Ketakakuran Audit Dalam ISO 9001:2015
4 Borang Pemerhatian /Amalan Baik
5 Borang Tindakan Pembetulan

SENARAI BORANG

BIL LAIN-LAIN MUAT TURUN
1 Pendaftaran MEDSYS
2 Pendaftaran Ahli KSR JKN WP Labuan

SENARAI BORANG

BIL LATIHAN MUAT TURUN
1 PERMOHONAN MENGHADIRI LATIHAN