Muat Turun Borang JKWPL

BORANG MUAT TURUN
PENGURUSAN
Permohonan Kelulusan Untuk Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat
Pemantuan Latihan JKWPL
Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
KEWANGAN DAN PEROLEHAN
Permohonan Nota Minta- LO
Permohonan Perolehan Nota Minta Kontrak
Permohonan Pergerakan eP Pembelian Terus
Permohonan Pergerakan eP Kontrak
Permohonan Pinjaman Kewangan
ICT DAN KEJURUTERAAN
Aduan Kerosakan dan Pemantauan
Pengurusan Akaun Emel- MyGovUC
PEMAKANAN
Reten Penilaian Penyajian Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat
KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Aduan Hazard dan Keselamatan JKWPL
KELAB SUKAN DAN REKREASI
Permohonan Keahlian KSR JKWPL