Dasar Kualiti
Jabatan Kesihatan WP Labuan

JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
komited menambahbaik perkhidmatan secara berterusan dengan memberi perkhidmatan yang fokus, selamat, berkualiti dan mesra pelanggan. Untuk mencapai hasrat ini, anggota JKWPL akan melaksana, meningkat dan mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 secara berterusan bagi mencapai kecemerlangan organisasi.