JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU
 

Fungsi Seksyen Khidmat Pengurusan

 

  • Memastikan pengurusan pentadbiran, kebajikan, anggota dan pejabat mengikut peraturan-peraturan yang berkuatkuasa
  • Memastikan semua urusan berkaitan dengan perkhidmatan, kemudahan dan kerjaya anggota Ibu Pejabat diurus dan dikemaskini dari semasa ke semasa
  • Memastikan pengurusan dan pemantauan urusan keselamatan di Ibu Pejabat mengikut pekeliling-pekeliling dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa
  • Menyemak dan menyelaras Kontrak Perjanjian yang dilaksanakan di JKWP Labuan mengikut tatacara yang berkuatkuasa sedia ada
  • Memastikan semua urusan surat menyurat dipantau dengan baik dan diselaraskan merujuk kepada Tatacara Pengurusan Fail sedia ada dan betul

 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP