Berapa lamakah Pasukan Liputan Perubatan ditubuhkan?
Pasukan Liputan Perubatan akan ditubuhkan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum acara dijalankan dengan syarat permohonan diterima tidak lewat dari 10 hari berkerja sebelum acara dijalankan.

 

18 Ogos 2015