JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU
 

Fungsi Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta

 

  • Menguruskan permohonan pendaftaran klinik perubatan swasta
  • Memantau klinik perubatan swasta (pasca pendaftaran klinik sedia ada)
  • Pengendalian aduan terhadap kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta
  • Menjalankan serbuan ke atas premis untuk tujuan penguatkuasaan
  • Pembaharuan lesen kemudahan jagaan kesihatan swasta
  • Membuka kertas siasatan
JSN_TPLFW_GOTO_TOP