PENGENALAN

Unit Rekod Perubatan merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Perubatan.

Fungsi Utama unit Rekod Perubatan adalah seperti berikut :-