JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU
 

PENGENALAN

Unit Rekod Perubatan merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Perubatan.

Fungsi Utama unit Rekod Perubatan adalah seperti berikut :-

 • Pengumpulan Data
  Mengumpul data daripada Hospital, Jabatan Pesakit Luar (Klinik Kesihatan), Klinik 1Malaysia, klinik pakar, klinik desa dan unit sokongan perubatan setiap bulan.

 • Penghantaran Data Ke KKM
  Menghantar data yang dikumpul setiap bulan ke KKM bagi penyediaan statistik berkaitan kesihatan oleh pihak KKM.

 • Analisis Data dan Proses
  Setiap data dianalisa dan diproses sebelum dihantar ke KKM.

 • Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan
  Merancang dan melaksana langkah-langkah penambahbaikan bagi kualiti pengumpulan data melalui kursus, seminar dan sebagainya serta memastikan objektif tercapai. Memantau langkah-langkah yang disediakan agar digunapakai sepenuhnya oleh pegawai.

 • Tanggungjawab terhadap data yang dikumpul dan dihantar
  Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas setiap rekod perubatan atau data yang dikumpul dan dihantar ke KKM yang mana data yang dikumpul akan disemak dan disahkan terlebih dahulu sebelum dihantar.

 • Lembaga Perubatan
  Mengaturkan Lembaga Perubatan berdasarkan permohonan.

 • Lembaga PERKESO
  Mengaturkan Lembaga PERKESO berdasarkan permohonan.

JSN_TPLFW_GOTO_TOP