Objektif Unit Teknologi Maklumat

Menyokong objektif JKWPL dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berbentuk khidmat nasihat, latihan, pembangunan aplikasi, penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT, perolehan peralatan ICT dan pelaksanaan projek-projek ICT yang cekap, berkesan dan serasi pelanggan.

 

Fungsi Unit Teknologi Maklumat