JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU
 

Pengenalan

 

Bahagian Perubatan merupakan salah satu bahagian di bawah pentadbiran Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Bahagian ini diketuai oleh seorang Pegawai Perubatan UD48 (Y/M) Timbalan Pengarah Kesihatan (Perubatan) dan 5 penjawat awam. Bahagian ini mempunyai tiga fungsi utama iaitu penyelarasan teknikal perkhidmatan rawatan perubatan dan pengawasan pengurusan hospital, penyelaras pasukan perlindungan perubatan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) serta perlesenan dan penguatkuasaan perkhidmatan kesihatan dan perubatan hospital swasta. Bahagian ini juga mempunyai sebuah hospital di bawah pentadbirannya iaitu Hospital Labuan.

 

Unit-Unit Di Bawah Bahagian Perubatan
  • Unit Rekod Perubatan
  • Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta
  • Unit Kualiti

 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP