Menu
 

Pengenalan

Bahagian Pengurusan bertanggungjawab membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif jabatan dengan memastikan program-program jabatan disokong melalui sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan.

Bahagian Pengurusan terdiri daripada seksyen-seksyen berikut :

 • Seksyen Kewangan
  • Unit Aset dan Stor
  • Unit Kewangan dan Akaun
  • Unit Perolehan
 • Seksyen Khidmat Pengurusan
  • Unit Pentadbiran dan Protokol
  • Unit Psikologi dan Kaunseling
  • Unit Teknologi Maklumat
 • Seksyen Pembangunan
 • Seksyen Sumber Manusia

Objektif

Membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif Jabatan Kesihatan W.P. Labuan dengan memastikan program-program jabatan disokong dan didukung melalui sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan dari segi pentadbiran, sumber manusia dan kewangan.

Misi

Membantu menyelenggara kemudahan-kemudahan fizikal dan tenaga manusia melalui sistem yang kemas dan teratur berserta kemudahan kewangan yang mencukupi.

Wawasan

Menyokong usaha-usaha jabatan ke arah menjadi pusat utama melalui sistem penjagaan dan pencegahan yang adil dan saksama, cekap dan tersedia dengan teknologi yang serasi pelanggan.

Go to top