Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.

KEMUDAHAN UNTUK PELANGGAN

TARAF PERKHIDMATAN

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

KEWAJIPAN PELANGGAN

Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah diwajibkan untuk: