Menu
 

Visi

Menggembleng Tenaga Ke Arah Kesihatan Yang Lebih Baik

Misi

  • Untuk membolehkan dan memudahkan penduduk Wilayah Persekutuan Labuan:
   • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
   • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

 

  • Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu:
   • Mengutamakan pelanggan
   • Tidak membebankan
   • Cekap
   • Wajar mengikut teknologi
   • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
   • Inovatif

 

 • Dengan menekankan:
  • Sifat penyayang, kerja berpasukan dan profesionalisme
  • Sifat menghormati maruah insan
  • Penglibatan masyarakat

Objektif

Menyokong objektif Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berbentuk penggalakan, pencegahan, perawatan dan pemulihan yang cekap, berkesan dan serasi pelanggan

Go to top