Nama :
 
Bahagian :
  
Seksyen / Unit :
 
   
Halaman Utama / Keputusan Carian
Carian Semua

Dr. Chow Pei Ling
Pakar Perubatan Keluarga UD52
  plchow@moh.gov.my@moh.gov.my
  087- 596085
Bahagian Kesihatan Awam Kesihatan Keluarga
Dr. Viviane Vincy Lodin
Pegawai Kesihatan Primer UD52
  viviane@moh.gov.my
  087- 596132
Klinik Kesihatan Klinik Kesihatan WP Labuan
Dr. Elniee Melson
Ketua Penolong Pengarah (Promosi Kesihatan) S48
  elniee@moh.gov.my
  087- 596030
Bahagian Kesihatan Awam Seksyen Promosi Kesihatan
Dr. Tengku Intan Najwa Binti Tengku Azmi
Pentadbir / Klinikal Pegawai Perubatan UD48
  intannajwa@moh.gov.my
  087- 596053
Bahagian Kesihatan Awam Kesihatan Sekolah
Ting Siew Chuan
Pegawai Farmasi UF48
  tingsch@moh.gov.my
  087- 596067
Bahagian Kesihatan Awam Unit Farmasi
Dr. Ishvinder Singh Parmar
Y/M Bahagian Perubatan UD48
  ishvinder@moh.gov.my
  087- 596149
Bahagian Perubatan Kualiti dan Penjagaan Perubatan
Dr. Maslina binti Mustaza
Pegawai Perubatan UD48
  normaslina.m@moh.gov.my
  087- 418202
Bahagian Kesihatan Awam Surveilan
Dr.Elisya Farha Binti Mohd Akbar
Pegawai Pergigian UG41
  @moh.gov.my
  087- 422324
Bahagian Kesihatan Pergigian Surveilan
Dr. Faizudin Hafifi bin Maskam
Pegawai Perubatan UD44
  faizudinhafifi@moh.gov.my
  087- 596149
Bahagian Perubatan Kualiti dan Penjagaan Perubatan
Halaman :  Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Seterusnya